Uitvaartzorg Zuid biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van de ondersteuning door 

ritueelbegeleider Arthur Nijsten.

De werkzaamheden door Arthur Nijsten bestaan uit de begeleiding en ondersteuning van de nabestaanden, voor het overlijden samen met de 'betrokkene',  inhoud en vorm te geven aan de afscheidsviering. Hij gaat met u op zoek naar passende teksten, gedichten, muziek,  symbolen en rituelen. Indien u dat wenst kan Arthur ook namens u spreken tijdens de bijeenkomst. Zo kan de afscheidsviering worden tot een 'Spiegel van het leven'.

Arthur Nijsten is opgeleid tot Ritueelbegeleider bij het landelijk opleidingsinstituut  Het Moment.

Johan Godding kan u, als u dat wenst, tijdens het bespreken van de uitvaart in contact brengen met Arthur Nijsten.