Wat kan Uitvaartzorg Zuid voor u betekenen?

Uitvaartzorg Zuid verzorgt voor u de gehele uitvaart. Voor het overlijden is het mogelijk een of meerdere gesprekken te voeren over hoe u en uw naasten de uitvaart vorm wensen te geven. Het gezamenlijk invullen van een wensenlijst behoort tot de mogelijkheden. Dit is tevens een vorm van ondersteuning in het proces van het loslaten, afscheid nemen tijdens het leven. Na het overlijden zijn al veel wensen rondom de uitvaart duidelijk en daarom kunnen deze dagen meer in rust en met aandacht verlopen.

In de periode tussen het overlijden en de uitvaart komen alle aspecten van de uitvaartzorg aan bod. U kunt dan o.a. denken aan het verzorgen en opbaren van de overledene, uitzoeken en vormgeven van het rouwdrukwerk, het plaatsen van een annonce, uitzoeken van een kist, zoeken naar een geschikte uitvaart locatie en/of crematorium en het samenstellen van een persoonlijke afscheidsviering. Na de uitvaart volgen nog een aantal contacten, indien de nabestaanden dit op prijs stellen. Hierbij hoort ondersteuning bij het rouwproces, de nazorg, ook tot de mogelijkheden.

Wat moet u doen na een overlijden

Na het overlijden, nadat een arts de dood heeft vastgesteld, neemt u contact op met Uitvaartzorg Zuid. Bij het eerste bezoek zal er met u overlegd worden  of u kiest voor thuisopbaring van de overledene of opbaring in een nabij gelegen mortuarium. Johan Godding heeft de benodigde apparatuur om de overledene bij u thuis op te baren. U wordt altijd gevraagd of u de verzorging van de overledene, wassen en kleden, zelf wilt doen met begeleiding. Uiteraard kunt u de verzorging ook geheel aan Uitvaartzorg Zuid toevertrouwen. 

Na de opbaring komt een heel scala van mogelijkheden aan bod.

Wat kan er aan bod komen?

 • Uitzoeken, samenstellen en versturen van het rouwdrukwerk

 • Plaatsen van een annonce in de krant of op internet

 • Uitzoeken van een kist, mand of wade 

 • Uitzoeken van een bloemen

 • Bespreken van de kerk, het crematorium of een andere ruimte of plaats naar keuze waar het afscheid plaats zal vinden

 • De afscheidsviering met rituelen, gedichten, teksten en muziek

 • Regelen van het rouwvervoer

 • Organiseren van de condoleance

 • Bespreken van de koffietafel of afscheidsborrel

 • Na de uitvaart kunnen aan bod komen:

  • Uitzoeken van een grafsteen

  • Uitzoeken van een urn

  • Bedankkaarten/advertentie in de krant

  • De verstrooiing van de as

Zelf uitvaart regelen

Het is goed mogelijk om zelf de uitvaart te regelen, maar het vergt wel de nodige kennis en handigheid. Een goede voorbereiding is dan van belang. Ik kan daarbij helpen door op voorhand als adviseur aan te schuiven en als procesbegeleider op de achtergrond beschikbaar te zijn tot en met de dag van de uitvaart. Ik vertel hier graag met klem bij dat het geheel zelf regelen een niet te onderschatten impact kan hebben. Het wensenformulier kan als handleiding dienen bij het nadenken over de uiteenlopende aspecten van een uitvaart.

Om het uitvaren een eigen karakter te geven en om kosten te besparen helpt het om verschillende onderdelen zelf te doen. Dat kan zijn: zelf bloemen arrangeren, eigen vervoer, de rouwkaart ontwerpen, een eigen locatie gebruiken voor het afscheid, de overledene verzorgen, catering, aangifte doen bij de gemeente of de kist of opbaarplank en de wade zelf maken.

Mocht u Uitvaartzorg Zuid nodig hebben voor het zorgdragen van bepaalde onderdelen van de uitvaart terwijl u zelf de regie in eigen handen wilt houden dan is dat uiteraard mogelijk. Een aangepaste offerte zal hiervoor gemaakt worden.

Uitvaartzorg Zuid levert uitvaarten op maat

 

Kortom: Een persoonlijke uitvaart op maat