Uitvaartwensen

Voor alles bepaalt u zelf, samen met uw naasten, hoe er afscheid wordt genomen.
Uw wensen ten aanzien van de uitvaart kunt u opschrijven en bewaren bij uw waardepapieren. Op deze wijze laat u uw naasten weten hoe u de uitvaart graag wilt. Het is belangrijk deze uitvaartwensen met uw naasten te bespreken. Hierbij is het van belang om ook uw naasten die ruimte te geven bij de uitvoering van het afscheid die hen tot steun kan zijn. Het zijn immers de naasten die na uw overlijden verder moeten. Uiting geven aan hun gevoelens door de uitvaart persoonlijk te maken vormt het fundament voor hun rouwproces.

Uitvaartzorg Zuid
PDF – 95,9 KB 187 downloads