Wat verstaat Uitvaartzorg Zuid onder een persoonlijke uitvaart?

Een persoonlijke  uitvaart is een uitvaart waarbij zowel de overledene als de nabestaanden centraal staan.

De overledene wordt herkend en geëerd in de keuzes die gemaakt worden om de uitvaart vorm en inhoud te geven. Dit kunnen zijn: 

    * De keuze voor een begrafenis of crematie.

    * De locatie van de opbaring.

    * De keuze voor wel of geen rouwkaarten of een annonce in de krant.

    * Een afscheidsviering in de kerk, in een crematorium of op een andere mooie locatie.

    * Zo zijn er 10 tallen keuzes te benoemen.

De nabestaanden staan centraal in de uitvoering van voornoemde keuzes.

Uitvaartzorg Zuid richt zich dus zowel op de overledene als diegenen die achterblijven, de nabestaanden. Wij staan voor een respectvolle werkwijze die gekenmerkt wordt door aandacht, tijd en rust.